Ειδήσεις

Η Ευρώπη βάζει κανόνες στη χρήση των drones

Τα πρώτα βήματα για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον σχεδιασμό, την παραγωγή, τη συντήρηση και τη λειτουργία drones σε ολόκληρη την Ευρώπη κάνει η Κομισιόν, η οποία έχει συμπεριλάβει νομοθετική ρύθμιση για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο «αεροπορικό πακέτο» που παρουσίασε πρόσφατα.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση συνεπειών της ρύθμισης, ο συγκεκριμένος τομέας παρουσιάζει τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης και ήδη αρκετά κράτη-μέλη έχουν προχωρήσει στη θέσπιση εθνικών κανονισμών για την ομαλή λειτουργίας της συγκεκριμένης αγοράς.

Ειδικότερα, το άρθρο 45 του σχεδίου κανονισμού εισάγει για τη σχεδίαση, την παραγωγή, τη συντήρηση και τη λειτουργία των drones την υποχρέωση της πιστοποίησης που θα καθορίσει τους περιορισμούς ασφαλείας, τις συνθήκες λειτουργίας και τα όποια δικαιώματα. Όταν αυτά θα διασφαλίζονται, θα κατατίθεται σχετική δήλωση στην αρμόδια αρχή.

Το σχέδιο κανονισμού δίνει το δικαίωμα στην Κομισιόν να υιοθετήσει νομοθετικές πράξεις με τις οποίες θα καθοριστούν λεπτομέρειες για τα drones τόσο για το λειτουργικό κομμάτι όσο και το καθαρά βιομηχανικό κομμάτι (μηχανές, έλικες, εξοπλισμός κτλ.).

Η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία -μεταξύ άλλων- προβλέπει όρους και προϋποθέσεις για τους λειτουργούς των drones. Για παράδειγμα, ο χειριστής ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους θα υποχρεούται να γνωρίζει τους κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες, ειδικά σε σχέση με την ασφάλεια, την ιδιωτικότητα, την προστασία των προσωπικών δεδομένων ή την περιβαλλοντική νομοθεσία, και θα πρέπει να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ορθή λειτουργία του drone και τον ασφαλή διαχωρισμό του από τους ανθρώπους που βρίσκονται στο έδαφος, αλλά και από άλλους χρήστες του εναέριου χώρου. Επίσης, θα πρέπει να βρίσκονται σε γνώση του οι κανονισμοί για τις διαδικασίες εναέριας κυκλοφορίας.

Ακόμη, προβλέπεται ότι τα drones θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα έτσι ώστε να μη θέτουν σε κίνδυνο κανέναν. Επίσης, θα πρέπει να διαθέτουν τεχνικά χαρακτηριστικά που θα διασφαλίζουν την προστασία της ιδιωτικότητας, των προσωπικών δεδομένων, ή την εύκολη αναγνώριση του αεροσκάφους.

Πηγή: tovima.gr