Ειδήσεις

Δείτε ποιά είναι η εξεταστέα ύλη για τις εξετάσεις αδειοδότησης ΣμηΕΑ!

Επισημοποιήθηκε η εξεταστέα ύλη για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν άδεια χειριστή drone και φυσικά πρέπει να επιτύχουν στις σχετικές εξετάσεις. Έτσι, μπορείτε να… στρωθείτε από τώρα στο διάβασμα, έως ότου έρθει η ώρα να δώσετε τις εξετάσεις, δεδομένου του ότι ακόμη το όλο σύστημα είναι σε βρεφικό στάδιο και όσο περνά ο καιρός θα λειτουργεί ομαλότερα.

Οι θεματολογίες εξέτασης είναι οι εξής:

  • Κανόνες εναέριας κυκλοφορίας
  • Μετεωρολογία
  • Νομοθεσία Πολιτικής Αεροπορίας και νομοθεσία ΣμηΕΑ
  • Αεροναυτιλία
  • Αεροδυναμική πτήσης ΣμηΕΑ
  • Επικοινωνίες
  • Ανθρώπινες δυνατότητες
  • Τεχνικές γνώσεις ΣμηΕΑ

 

Η Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας (ΣΠΟΑ) της ΥΠΑ επιλέγει 50 ερωτήσεις από το ισχύον δημοσιευμένο ερωτηματολόγιο ΣμηΕΑ, ως εξής:

1. Νομοθεσία Πολιτικής Αεροπορίας και Νομοθεσία ΣμηΕΑ – 8 ερωτήσεις

2. Κανόνες εναερίου κυκλοφορίας – 5 ερωτήσεις

3. Βασική αεροπορική Μετεωρολογία – 5 ερωτήσεις

4. Αεροναυτιλία – 6 ερωτήσεις

5. Αεροδυναμική πτήσης – 6 ερωτήσεις

6. Επικοινωνίες – 5 ερωτήσεις

7. Ανθρώπινες Δυνατότητες – 9 ερωτήσεις

8. Τεχνικές γνώσεις ΣμηΕΑ – 6 ερωτήσεις

 

Κάθε σωστή απάντηση παίρνει δύο (2) βαθμούς. Επιτυχόντες στις εξετάσεις θεωρούνται όσοι έχουν συγκεντρώσει βαθμολογία τουλάχιστον 75. Η ΣΠΟΑ αφού συλλέξει τα γραπτά υποψηφίων, προβαίνει στη βαθμολογία και ανακοινώνει τα αποτελέσματα. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι χειριστές ΣμηΕΑ έχουν δικαίωμα να υποβάλουν, εντός προθεσμίας που θα αναφέρεται στη προκήρυξη, ένσταση που εξετάζεται από την ΣΠΟΑ. Εάν υποβληθεί ένσταση γίνεται αναθεώρηση των αποτελεσμάτων και ανακοινώνεται η νέα βαθμολογία έστω και αν δεν διαφέρει από την παλαιά.

Σε περίπτωση αποτυχίας ο υποψήφιος δύναται να λάβει μέρος και στις επόμενες εξεταστικές περιόδους. Τα οριστικά αποτελέσματα των εξετάσεων διαβιβάζονται προς ενημέρωση από την ΣΠΟΑ στη Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων, Τμήμα Ιδιωτικής Αεροπορίας (Δ2Δ). Τα αποτελέσματα ισχύουν έως και δύο (2) έτη από την έκδοσή τους. Βεβαίωση επιτυχούς συμμετοχής στις γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση άδειας χειριστή ΣμηΕΑ λαμβάνουν οι υποψήφιοι χειριστές ΣμηΕΑ εντός των (2) δύο ετών, από την ΣΠΟΑ κατόπιν αίτησής τους.

Αναλυτικά μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ υπ’αριθμόν 726 της 9ης Μαρτίου, κάνοντας κλικ εδώ.