Ειδήσεις

Αυτός είναι ο νέος κανονισμός για τις πτήσεις drones και άλλων μη επανδρωμένων αεροσκαφών! [PDF]

Μετά από διαβουλεύεις μηνών, το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τα drones (και όλα τα μη επανδρωμένα ιπτάμενα οχήματα) στη χώρα μας είναι, επί τέλους, γεγονός.

Όσοι θέλετε να το διαβάσετε αναλυτικά, θα το βρείτε στο www.et.gr (PDF)

Αποσπασματικά από την απόφαση Αριθμ. Δ/ΥΠΑ/21860/1422, ξεχωρίζουμε τα εξής: Τα κοινά drones που χρησιμοποιούνται περισσότερο ανήκουν στη μικρή κατηγορία («Ανοικτή» κατηγορία ΣμηΕΑ UAS Open Category) καθώς έχουν μάζα κάτω από 25 κιλά. Η πτήση τους επιτρέπεται έως και τα 400 πόδια
(FT) από την επιφάνεια του εδάφους (AGL) ή της μέσης στάθμης της θάλασσας (MSL). Επίσης, δε θα πρέπει να απομακρύνονται πάνω από 500 μέτρα από τον χειριστή τους. Τα ΣμηΕΑ της «ανοικτής» κατηγορίας δεν επιτρέπεται να εκτελούν πτήση επάνω από συγκεντρώσεις προσώπων. Εξαιρούνται τα ΣμηΕΑ και οι χειριστές τους όταν διαθέτουν άδεια επαγγελματικής χρήσης με καταχώρηση για πτήσεις επάνω από συγκεντρώσεις και η πτητική ασφάλεια συμπληρώνεται με μηχανισμούς ασφαλείας (αλεξίπτωτα, μικρό βάρος σώματος με αφρώδες υλικό κ.α.).

asd

Ο χειριστής (remote pilot) των ΣμηΕΑ «Ανοικτής» κατηγορίας με εμβέλεια τηλεχειρισμού άνω των 50μ. εγγράφεται σε ειδικά Μητρώα (ιδιοκτητών, κατόχων, μισθωτών και χειριστών ΣμηΕΑ) τα οποία τηρούνται στην ΥΠΑ, ανεξαρτήτως τρόπου κτήσης ή κατασκευής (περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών καταστημάτων ή και ίδιο κατασκευών). Η εγγραφή θα γίνεται με συμπλήρωση στοιχείων σε ηλεκτρονική φόρμα που θα παρέχεται προς συμπλήρωση από τον ιστότοπο της ΥΠΑ και θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά (email, FAX) στην ΥΠΑ, με την παράλληλη υποχρέωση για βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από ΚΕΠ ή άλλο αρμόδιο φορέα και εναλλακτικά με τις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες (σε περίπτωση καθιέρωσης ηλεκτρονικής
υπογραφής). Στην φόρμα εγγραφής θα αναγράφονται τα στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας, η διεύθυνση κατοικίας, ο τύπος της συσκευής, ο σειριακός αριθμός καθώς και το κατάστημα και η ημερομηνία αγοράς, ή ιδιοκατασκευής, σύμφωνα με τις οδηγίες στην ιστοσελίδα της ΥΠΑ. Σε περίπτωση επαγγελματικής χρήσης των ΣμηΕΑ «Ανοικτής» κατηγορίας υποβάλλεται και αντίγραφο ποινικού μητρώου.

Για τις πτήσεις των ΣμηΕΑ με εμβέλεια τηλεχειρισμού άνω των 50μ. υπάρχει η υποχρέωση να συμπληρώνονται τα στοιχεία της διαδρομής τους σε ειδικό σχέδιο
πτήσεως μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για Σχέδιο Πτήσης των ΣμηΕΑ στον ιστότοπο της ΥΠΑ, όπου αποτυπώνονται οι δομές του εναερίου χώρου, τα αεροδρόμια, οι απαγορευμένες και οι αποκλειστικές περιοχές για τις πτήσεις των ΣμηΕΑ.

drones-2

Υποκατηγορίες «ανοικτής» κατηγορίας – ειδικές προϋποθέσεις

1. Η «ανοικτή» κατηγορία ΣμηΕΑ διακρίνεται σε τρεις υποκατηγορίες για τις οποίες απαιτούνται οι παρακάτω ειδικές προϋποθέσεις:
1.1. CAT Α0: «Μίνι Συστήματα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών» με μέγιστη μάζα αεροσκάφους κατά τηναπογείωση (ΜΤΟΜ) μικρότερη του ενός κιλού (<1kg)
1.1.1. Κάθε Σύστημα Μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους που πωλείται ως καταναλωτικό προϊόν και έχει ΜΤΟΜ μικρότερη του ενός κιλού (1) κιλού θα πρέπει να ακολουθεί τις προϋποθέσεις της γενικής ασφάλειας των προϊόντων.
1.1.2. Ανάλογα με το επίπεδο εξοπλισμού, οι χειριστές των ΣμηΕΑ της Α0 «Ανοικτής» κατηγορίας:
α. θα περιορίζουν την πτήση τους έως τα 50μ. επάνω από το έδαφος, σε τοπική πτήση, ή
β. εναλλακτικά έχοντας τις τεχνικές δυνατότητες να ορίσουν αυτομάτως την πτήση τους σε ύψος και διαδρομή, έως το όριο των 400 ποδιών (FT).
1.1.3. Διευκρινίζεται ότι τα ΣμηΕΑ CAT A0 σε περίπτωση επαγγελματικής χρήσης, ακολουθούν τα προβλεπόμενα για τα ΣμηΕΑ επαγγελματικής χρήσης, ανεξαρτήτως εμβέλειας τηλεχειρισμού.
1.2. CAT A1: «Πολύ Μικρά Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών» με μεγίστη μάζα αεροσκάφους κατά την απογείωση (ΜΤΟΜ) από ένα κιλό (=/>1 kg) έως τα τέσσερα κιλά (<4 Κg).

 

Για την πτήση drones έως 4 κιλών δεν απαιτείται άδεια χειριστή ΣμηΕΑ.

Ασφάλιση έναντι τρίτων

Ο Εκμεταλλευόμενος/Ιδιοκτήτης/Χειριστής ΣμηΕΑ της Α2 «ανοικτής» κατηγορίας, της «Ειδικής» και της «Πιστοποιημένης» κατηγορίας, αλλά και κάθε κατηγορίας/υποκατηγορίας σε περίπτωση χρήσης ΣμηΕΑ για επαγγελματικούς σκοπούς οφείλει να ασφαλίζει το ΣμηΕΑ για ζημίες έναντι τρίτων και ειδικότερα έναντι υλικών ζημιών τρίτων έως 150.000 και για σωματικές βλάβες έως 1.000.000.

 

1 Comments