Ειδήσεις

Την καταγραφή των drones και των χειριστών τους ζητά η ΕΕ!

Την καταγραφή των drones και των χειριστών τους σε επίπεδο ΕΕ, προβλέπει συμφωνία των διαπραγματευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου των Κρατών Μελών το πρωί της Πέμπτης.

Επί του παρόντος, drones ελαφρύτερα από 150kg, τα οποία στην πραγματικότητα είναι τα περισσότερα, εμπίπτουν στη δικαιοδοσία των εθνικών αρχών και συνεπώς οι κατασκευαστές και οι φορείς εκμετάλλευσης της ΕΕ υπόκεινται σε διαφορετικές απαιτήσεις σχεδιασμού και ασφάλειας.

Σύμφωνα με την άτυπη συμφωνία, ο σχεδιασμός και η κατασκευή drones θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις βασικές απαιτήσεις της ΕΕ για την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να καθορίζει ειδικότερες απαιτήσεις όπως για παράδειγμα ποια είδη drones θα πρέπει να διαθέτουν χαρακτηριστικά σχετικά με το όριο υψομέτρου, τη μέγιστη απόσταση λειτουργίας, την αποφυγή συγκρούσεων, τη σταθεροποίηση πτήσης και την αυτοματοποιημένη προσγείωση.

Οι χώρες της ΕΕ, ταυτόχρονα, θα πρέπει να καταγράφουν τους φορείς εκμετάλλευσης drones που μπορούν να προκαλέσουν σημαντική βλάβη σε ανθρώπους (λόγω συντριβής ή παραβίασης της ιδιωτικής ζωής ή κινδύνου που μπορεί να προκαλέσει στο περιβάλλον). Αυτά τα drones θα πρέπει επίσης να επισημαίνονται ξεχωριστά ώστε να αναγνωρίζονται εύκολα.

Ο στόχος είναι να εξασφαλιστεί ένα ομοιόμορφο επίπεδο ασφάλειας σε όλη την ΕΕ και μεγαλύτερη σαφήνεια στους κατασκευαστές και φορείς εκμετάλλευσης drones.

Πηγή: NextDeal