Ειδήσεις

Εικονογραφημένο φυλλάδιο για τη χρήση drones από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

Με ένα νέο εικονογραφημένο φυλλάδιο, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, συμβουλεύει τους χειριστές drones στη χώρα μας.

Από την 01/01/2018 ισχύει ειδική νομοθεσία για τη χρήση drones στη χώρα μας καθώς και ειδική εφαρμογή για όσους θέλουν να πετάξουν το drone τους με ασφάλεια και νόμιμα.

Πηγή: Pttl